CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Local Business in Đà Nẵng (TP) - Vietnam

  • Khoáng sản
  • Mỏ - Các Công Ty
  • Than Đá & Than Cốc - Bán Buôn
  • Tel (84-511) 382 2970
  • Fax (84-511) 382 9229
  • E-Mail ctythanmientrung@vnn.vn
#